Robíme z toho vedu 

 

mayako

Odborné poradenstvo

Odborné poradenstvo v oblasti výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov psychologickými prostriedkami sa zameriava na viaceré aspekty osobnosti, ktoré umožňujú predpovedať budúce profesionálne správanie.

Časopis

Našou úprimnou snahou je sprístupňovanie najnovších vedeckých poznatkov pre výber zamestnancov, na ktorých sa naozaj budete vedieť spoľahnúť! Táto východisková myšlienka nás podnietila ku vydávaniu občasníka „Dobrý výber“ ako sprostredkúvajúceho spomínaný typ informácií spolu s aktuálnymi zisteniami a trendmi vo výbere zamestnancov.

Tréningy

V rámci odborných služieb sa špecializujeme aj na tréningové a vzdelávacie aktivity. Aktuálne portfólio obsahuje školenia zamerané na štandardné soft skills ako aj inovatívne vzdelávacie programy.

Výskum a overovanie poznatkov

Akademické pozadie nám umožňuje neustále overovanie poznatkov a vzniknutých súvislostí, ktoré využívame v praxi a sprostredkúvame našim klientom.

Nové vzdelávacie kurzy

Dobrý výber prináša užitočné poznatky pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výberom zamestnancov.

Články, ktoré v občasníku prinášame sú podložené vedeckými štúdiami ako i dlhoročnými skúsenosťami z terénu. Spájajú teóriu i prax tak, aby boli výstupy z odborných zdrojov zrozumiteľné a využiteľné pre každého. 

 

Snažíme sa odlíšiť od podvodníkov a ich pofidérnych metód, preto v časopise nájdete napr. rubriku „Obludárium„, ktorá sa zameriava používanie nevalídnych a neobjektívych metód v procese výberu zamestnancov. Ponúkame rady na čo sa vo výberovom procese zamerať a čomu sa vyhnúť, a v jednotlivých číslach nájdete i popis rôznych kompetencií spolu s otázkami, ktoré by ich mali na výberovom pohovore preveriť. 

 

Naučíte sa niečo o osobnosti a o tom, ako súvisí s výkonom zamestnancov, a mnoho iných prínosných informácií, ktoré i Vám pomôžu urobiť dobrý výber. 

 • 10 faktov o strese a jeho vplyve na zdravie. Viac i menej priaznivých, ale pravdivých.
  Stres: slovíčko, ktoré sa najmä v súčasnej už rok trvajúcej situácii skloňuje ešte intenzívnejšie, ako predtým. Pandémia nás zasiahla a ovplyvnila naše životy tak, že mnohí pociťujeme zvýšenú potrebu […]
 • Neohrozená dominancia
  V minulosti sme sa vrámci Dobrého výberu venovali už mnohým osobnostným charakteristikám. Viac krát sme pozornosť zamerali aj na tzv. toxické črty, a to ako súhrnne, tak aj individuálne. Napriek tomu […]
 • Dionýzovský temperament
  Ako poslednému spomedzi „božských“ temperamentov sa budeme venovať dionýzovskému temperamentu.  Ide o najčastejšie zastúpený temperament, odhady hovoria o jeho 30 až 40% zastúpení v populácii. […]
 • Kto mlčí, ten svedčí. Alebo je to úplne inak? (Dunning-Kruger efekt)
  Žijeme v dobe digitálnej, kedy sa k nám informácie nedostávajú iba z kedysi tradičných zdrojov (papierové noviny, spravodajstvo v televízii či rádiu…), ale aj z mnohých […]
 • COVID-19 a Osobnosť
  Už vyše pol roka ovplyvňuje naše životy kríza spôsobená šírením koronavírusu. Každodenné informácie o jej stave a celospoločenských či ekonomických dopadoch na nás číhajú z každej strany. O čom sa […]

Newsletter

Chcete dostávať občasník Dobrý výber emailom? 

Prihláste sa a odoberajte náš newsletter. 

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Odborný garant

Mgr. Jana Lišková

Junior konzultant

Mgr. Veronika Matušková

Junior konzultant

Bc. Andrea Jakubková

Junior konzultant

mayako 

Odborný tím

 • Odborné poradenstvo v oblasti výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov psychologickými prostriedkami.
 • Tréningové a vzdelávacie aktivity zamerané na štandardné soft skills ako aj inovatívne vzdelávacie programy.
 • Dobrý vyber – sprístupňovanie najnovších vedeckých poznatkov pre výber zamestnancov.
 • Akademické pozadie využívame v praxi a sprostredkúvame našim klientom.

 

Referencie

Kontakt