Robíme z toho vedu 

 

mayako

Odborné poradenstvo

Odborné poradenstvo v oblasti výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov psychologickými prostriedkami sa zameriava na viaceré aspekty osobnosti, ktoré umožňujú predpovedať budúce profesionálne správanie.

Časopis

Našou úprimnou snahou je sprístupňovanie najnovších vedeckých poznatkov pre výber zamestnancov, na ktorých sa naozaj budete vedieť spoľahnúť! Táto východisková myšlienka nás podnietila ku vydávaniu občasníka „Dobrý výber“ ako sprostredkúvajúceho spomínaný typ informácií spolu s aktuálnymi zisteniami a trendmi vo výbere zamestnancov.

Tréningy

V rámci odborných služieb sa špecializujeme aj na tréningové a vzdelávacie aktivity. Aktuálne portfólio obsahuje školenia zamerané na štandardné soft skills ako aj inovatívne vzdelávacie programy.

Výskum a overovanie poznatkov

Akademické pozadie nám umožňuje neustále overovanie poznatkov a vzniknutých súvislostí, ktoré využívame v praxi a sprostredkúvame našim klientom.

Nové vzdelávacie kurzy

Dobrý výber prináša užitočné poznatky pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výberom zamestnancov.

Články, ktoré v občasníku prinášame sú podložené vedeckými štúdiami ako i dlhoročnými skúsenosťami z terénu. Spájajú teóriu i prax tak, aby boli výstupy z odborných zdrojov zrozumiteľné a využiteľné pre každého. 

 

Snažíme sa odlíšiť od podvodníkov a ich pofidérnych metód, preto v časopise nájdete napr. rubriku „Obludárium„, ktorá sa zameriava používanie nevalídnych a neobjektívych metód v procese výberu zamestnancov. Ponúkame rady na čo sa vo výberovom procese zamerať a čomu sa vyhnúť, a v jednotlivých číslach nájdete i popis rôznych kompetencií spolu s otázkami, ktoré by ich mali na výberovom pohovore preveriť. 

 

Naučíte sa niečo o osobnosti a o tom, ako súvisí s výkonom zamestnancov, a mnoho iných prínosných informácií, ktoré i Vám pomôžu urobiť dobrý výber. 

 • Inteligencia, reakčný čas a dĺžka života
  Vo verejnej mienke sa traduje, že „mať o koliesko viac vlastne človeka znevýhodňuje“. Seriózna veda však postupne zbiera dôkazy o tom, že že byť bystrý znamená pre život veľa výhod. […]
 • Na aktuálnu tému: Osobnostné prediktory akademickej nečestnosti
  Za tým, že si necháte napísať diplomovú prácu niekým iným, či prípadne ju síce stvoríte sami ale systémom Ctrl+C -> Ctrl+V, môžu byť nepochybne aj mnohé iné dôvody než vaša osobnosť. Môže vám chýbať […]
 • Prométeovský temperament
  Už je to nejaký čas, čo sme v našom Dobrom Výbere venovali pozornosť prvému z jungovských temperamentov: Epiméthovskému (DV č. 42). V tomto čísle si detailnejšie rozoberieme ďalší. Ten je pomenovaný […]
 • Kolektívna inteligencia
  O tom, či spolupráca skutočné prináša lepšie výsledky ako samostatný výkon,sú v našej spoločnosti vedené polemiky už dlhý čas. Výrazným argumentom pre kooperováciu ako kľúč úspechu by mohla byť […]
 • Epiméthovský temperament
  Minulé číslo nášho občasníka prinieslo stručný prehľad 4 “božských” temperamentov inšpirovaných Jungovou teóriou. Ako sme sľúbili, v tomto a niekoľkých nasledujúcich pokračovaniach sa budeme venovať […]

Newsletter

Chcete dostávať občasník Dobrý výber emailom? 

Prihláste sa a odoberajte náš newsletter. 

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Odborný garant

Mgr. Jana Lišková

Junior konzultant

Mgr. Veronika Matušková

Junior konzultant

Bc. Andrea Jakubková

Junior konzultant

mayako 

Odborný tím

 • Odborné poradenstvo v oblasti výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov psychologickými prostriedkami.
 • Tréningové a vzdelávacie aktivity zamerané na štandardné soft skills ako aj inovatívne vzdelávacie programy.
 • Dobrý vyber – sprístupňovanie najnovších vedeckých poznatkov pre výber zamestnancov.
 • Akademické pozadie využívame v praxi a sprostredkúvame našim klientom.

 

Referencie

Kontakt