Budúcnosť na základe skóre

Nie je prekvapením, že z pohľadu bežného uchádzača o zamestnanie, sme my (HR-isti) často vnímaní skôr ako trojhlavé mäsožravé obludy než ako partneri umožňujúci zmysluplný kontakt medzi človekom a organizáciou. Nečudujem sa im. V ich očiach sme ich protivníci, nad ktorými musia zvíťaziť, aby získali vytúžený poklad. A že sme si pre nich vymysleli množstvo prekážok – kladieme zvedavé a zákerné otázky a nepokryte hodnotíme ich odpovede, vyžadujeme rôzne dôkazy o ich znalostiach a schopnostiach, a stále vymýšľame nové a nové metódy, ktorými by sme ich v rámci výberového pohovoru mohli “mučiť”.

Naši pravidelní čitatelia isto vedia, že medzi naše obľúbené “mučiace” nástroje patrí využívanie psychodiagnostiky – testov všeobecných rozumových schopností, či osobnostných dotazníkov. To si tak vezmete napríklad pána Ladislava, obchodného zástupcu s 20 ročnou praxou, posadíte ho za stôl ako školáka za lavicu a už Vás stihol začať nemať rád:). Práve ste mu totiž povedali, že o jeho blízkej budúcnosti nerozhodne jeho šarm či motivácia, kus šťastia či večerná modlitba, ale napríklad to koľko úloh zvládne vyriešiť správne v danom časovom limite. Nevie, aké úlohy bude musieť riešiť, nevie, či pozná správne odpovede, zato však vie, že ho budete hodnotiť, porovnávať s druhými a jeho výsledok rozhodne o jeho úspechu, či neúspechu. Rozhodne ste vytvorili dobrý prvý dojem:).

Dobrou správou však je, že i keď možno na tomto výberovom pohovore pán Ladislav neuspeje a nezíska tak miesto vo Vašej spoločnosti, zo smútku sa vyspí a môže to s čistým štítom skúsiť vedľa. Možno tak nebude obchodným zástupcom vo Vašej spoločnosti, no môže byť obchodným zástupcov v mnohých iných.

Toľké šťastie však nemajú čínski stredoškoláci, o osude a budúcnosti ktorých rozhoduje jeden jediný test – The National College Entrance Examination, známy tiež ako Gaokao.

Táto skúška je dnes známa po celom svete ako najťažší test znalostí, aký existuje. Ide o akademickú skúšku – ktorú by sme možno mohli pripodobniť našej maturite – ktorú skladajú žiaci posledného ročníka stredných škôl v celej Čínskej ľudovej republike. Skúšku môžu podstúpiť aj starší ľudia v prípade, že ukončili strednú školu, rovnako ako je možné ju opakovať, avšak náklady na prípravu sú zvyčajne pre väčšinu obyvateľstva privysoké na to, aby celú skúšku o rok neskôr opakovali.

Testovanie prebieha každoročne v júni, pričom jednotlivé časti sú rozdelené do dvoch dní. Celkový rozsah skúšky z časového hľadiska je 9 hodín. Žiaci skladajú skúšku z čínskeho jazyka, matematiky a cudzieho jazyka (angličtina, japončina, ruština alebo francúzština) a voliteľnej špecializácie – sociálnej (história, politika, zemepis) alebo prírodovednej (fyzika, biológia a chémia).

Skúška znalostí, ktorá trvá 9 hodín je oficiálne najdlhšou skúškou na svete a má povesť jedného z najťažších testov, aké existujú.

Zmyslom testu je selekcia v rámci prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu. Pre všetky čínske univerzity (a nielen univerzity, ale i iné formy vyššieho ako stredoškolského vzdelania) existuje len jedno jediné prijímacie kritérium a to priemerné skóre získane v Gaokao teste. V podstate ide o test, ktorý človeku otvorí dvere k lepšej budúcnosti alebo ich pred ním zabuchne.

Pre úplné porozumenie miere tlaku, aký skladanie skúšky vytvára na žiakov, však treba brať do úvahy aj kultúrne a spoločenské špecifiká typické pre Čínu.

Univerzity v Číne sú v podstate zoradené v akomsi pomyselnom rebríčku, od tej najlepšej až po tú najhoršiu. Každá z nich má svoje miesto a každá prináša jej absolventom určitý status. V Číne preto nie je dôležité, či ste vyštudovali nejakú vysokú školu, ani to aký výkon ste konkrétne podávali počas štúdia, ale ide o to presne ktorú vysokú školu ste vyštudovali. Samozrejme, univerzity na top liste prijímajú žiakov len s tým najvyšším skóre. To, či si po štúdiu nájdete prácu v odbore je opäť závislé na tom, ako veľmi uznávaná vaša alma mater.

Zmienili sme status. Status je veľmi dôležitá vec a v Číne je status silne určovaný práve vzdelaním (ktorú vysokú školu sme to vyštudovali). Práce, ktoré človek môže vykonávať bez vysokej školy sú považované za menejcenné a to napriek tomu, že taký poslíček si v Číne zarobí mesačne až 2x toľko, čo absolvent vysokej školy.

Na žiakov je tak vyvíjaný vysoký tlak. Ten samozrejme pochádza najmä od rodičov, ktorí chcú pre svoje dieťa to najlepšie. Mnoho žiakov tak už do škôlky navštevuje rôzne prípravné kurzy.

Je rozšíreným presvedčením medzi čínskymi rodičmi, že kľúčom k úspechu je skorý štart. Príkladom môže byť aj Minghze Ma, 8- ročný chlapec, ktorý každý týždeň strávi 4 hodiny tréningom hry na piáno, 4 hodiny tréningom badmintonu, 2 hodiny výukou angličtiny a minimálne 6 hodín na príprave z matematiky. Samozrejme, všetko vo “voľnom čase” – po škole.

Ale tlak od rodiny nie je jediným tlakom. Väčšina učiteľov v Číne je platená na základe výkonu svojich študentov v rámci Gaokao a školy často stavajú svoju reputáciu na prístupe k príprave svojich študentov. Jednou z najvyhlásenejších a najúspešnejších škôl čo sa týka výsledkov študentov v Gaokao je Hengshui High School v severočínskej provincii Hebei. Študenti su povinne musia dodržiavať nasledujúci harmonogram: budíček v 5.30 ráno, fyzické cvičenie do 6:00. Samotné štúdium začína o 6:00 a žiaci denne absolvujú 14 vyučovacích hodín s 10 minútovou prestávkou na obed, následne večera a v posteli najneskôr o 22:00. 

Žiaden tlak.

Iste viete, že Čína zaviedla regulačnú politiku ohľadne počtu detí – každý človek môže splodiť len jedno dieťa. V prípade, že túto reguláciu rodina poruší, nemajú ďalšie deti nárok zúčastniť sa Gaokao skúšky a tým pádom nemajú žiaden prístup k vyššiemu vzdelaniu.

Máme situáciu, kedy jeden test rozhoduje o budúcom živote človeka. Náročná situácia s dôležitými dôsledkami. Takmer ideálne podmienky pre pokusy nejako so systémom … – no, veď viete:).

Nie tak však v Číne. Teda, nie že by sa o to nepokúsili. V minulosti by sme našli mnoho kreatívnych pokusov o podvádzanie – sluchátka a kamarát na telefóne či ťaháky zakamuflované ako kusy oblečenia či školské potreby.

Autority však berú tieto pokusy vážne. A nie, nemyslím tým o jedného učiteľa prechádzajúceho sa poza lavice a orlím zrakom hľadajúceho odvážlivcov viac. Nie, hovoríme o špeciálnych policajných jednotkách (fanúšikom krimi seriálov známych ako SWAT) čoby dozorný personál počas celého konania skúšok, plošných blokátoroch mobilného signálu,  detektoroch kovov pri vstupoch (už žiadny kamarát na telefóne) a najnovších biometrických technológiach pre identifikáciu osôb (žiaden múdrejší kamarát vo Vašich šatách).

A keby ste sa náhodou rozhodli skúsiť svoje šťastie a ono by to nevyšlo, trestom za podvádzanie nie je nič menej, než 7-ročné väzenie.

Na druhej strane, existujú aj opatrenia v prospech uchádzačov: počas testovania sa v okolí úradne zastavuje stavebný ruch či dokonca doprava, aby neboli ničím rušení a mohli podať svoj optimálny výkon.

Toto sú reálie okolo najdlhšieho a najťažšieho testu znalostí na svete. Testu, ktorý rozhoduje o ďalšom živote a osude čínskej mládeže. Asi môžeme byť radi, že tie naše reálie vyzerajú mierne odlišne. A to aj hoci musíme občas prežiť nejaké to pár hodinové testovanie, ak chceme získať vysnívané pracovné miesto. Pretože ak to nevyjde raz, stále máme mnoho ďalších príležitostí.

Ukážka úloh z The National College Entrance Examination:

1.Ak x + y ≥ a, x – y ≤ -1, a minimálna hodnota z = x + ay = 7, aké je a?

A. -5 B. -5 or 3 C. 3 D. 5 or -3

Odpoveď: B

2. Štyria študenti sa zapojili do pomoci v rámci charitatívnej udalosti. Môžu si vybrať, či sa chcú svojou pomocou zapojiť v sobotu alebo nedeľu. Aká je pravdepodobnosť, že v sobotu i v nedeľu bude na charitatívnej udalosti prítomný aspoň jeden študent?

A. ⅛  B. ⅜ C. ⅝  D. ⅞

Odpoveď: D

3. Had they known what was coming next, they ____ second thoughts.

A. may have    B. could have  C. must have had   D. might have had

Odpoveď: D

4. Koncentrácia CO2 a K+ je vyššia priamo vo vnútri buniek ľudskej pečene, než v okolitom prostredí, zatiaľ čo koncentrácie O2 a Na+ sú priamo vo vnútri buniek pečene nižšie. Ktorá sa nasledujúcich molekúl môže byť transportovaná smerom dnu do bunky za pomoci aktívneho transportu?

A. CO2    B. O2    C. K+    D. Na+

Odpoveď: C

Témy esejí:

  1. Ako by Thomas Edison reagoval na mobiný telefón?
  2. Dôležitejšia vec.
  3. Žiť vyrovnaný život.