Tréningy

V rámci odborných služieb sa špecializujeme aj na tréningové a vzdelávacie aktivity. 

 

Aktuálne portfólio tiež obsahuje školenia zamerané na štandardné soft skills ako aj inovatívne vzdelávacie programy

Neuvedomovaná zaujatosť

.

Ako viesť dobrý výberový rozhovor

.

Efektívna komunikácia

.

Marketing a psychológia zákazníka

.