Referral program – ako z existujúcich zamestnancov vytvoriť úspešný výberový nástroj

Referral programy (RP), po slovensky programy odporúčania uchádzačov a zdieľania voľných pracovných pozícií zamestnancami sú dnes trendom vo väčšine nie len svetových, ale aj slovenských firiem. Osobné odporúčanie je pritom jedna z najstarších metód marketingu vo všeobecnosti. Určite ste aj Vy aspoň raz v živote siahli po produkte alebo službe práve na základe odporúčania a dobrej skúsenosti známeho. Takisto nepochybujeme o tom, že mnohí z Vás našli svoju vysnívanú prácu práve vďaka odporučeniu Vašich blízkych či priateľov.

Pravdepodobne „tušíte“, v čom tkvie podstata referral programu, pre potreby článku to však radi zopakujeme. RP označuje spôsob výberu zamestnancov založený na princípe zdieľania a odporúčania voľných pozícii od interných ľudí smerom k svojim známym za (najčastejšie finančnú) odmenu.

Referral marketing je odpoveďou na mnohé otázky, s ktorými sa HR oddelenia potýkajú v rámci dnešnej situácie na trhu práce . Tú vystihujú pojmy ako minimálna nezamestnanosť, nedostatočná ponuka kvalifikovanej pracovnej sily v spojení s nadmierou pracovných ponúk a mnohé iné.

Aké otázky máme na mysli? Napríklad tieto:

Ako osloviť uchádzačov, ktorí si prácu aktívne nehľadajú?

Ako zvýšiť efektivitu výberu?

Ako znížiť fluktuáciu novoprijatých zamestnancov?

Ako pritiahnuť kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov?

Ako zvýšiť angažovanosť existujúcich zamestnancov?

Ako začať s HR marketingom bez nutnosti vysokých vstupných nákladov?

Ako šíriť dobré meno zamestnávateľa (employer brand)?

Pokiaľ sa nám podarí nastaviť kvalitný a fungujúci RP, môžeme ťažiť z týchto nesporných výhod:

  • nižšie finančné náklady za realizáciu náborovej metódy
  • vyššia rýchlosť celého výberového procesu
  • vyššia pravdepodobnosť kvalitných a vhodných kandidátov (najmä z pohľadu zapadnutia do firemnej kultúry)
  • nižšia fluktuácia novoprijatých zamestnancov

Potvrdenie spomínaných plusov prinášajú aj prieskumy. Jeden z nich sprostredkovala spoločnosť LinkedIn, ktorá následne vo svojom reporte Global Recruiting Trends Report 2017 uviedla, že employee referrals považujú HR profesionáli za najúčinnejšiu metódu náboru.

K podobného stanovisku dospela aj spoločnosť Jobvite – líder v oblasti talent aquisition vendors, podľa ktorej až 78% recruiterov považuje referral programy za zdroj najkvalitnejších kandidátov . Jej druhým zistením bolo,  že v priemere polovica zamestnancov, ktorí vo firme vydržali viac ako tri roky , prišla na základe referral programov. Výskumne potvrdený je aj fakt, že zamestnanci získaní cez odporúčanie sú v práci spokojnejší, produktívnejší a vo firme ostávajú dlhšiu dobu.  Viac ako dve tretiny zamestnancov z referral programov by ďalej
 odporučilo niekoho zo svojich známych na otvorenú pozícii v organizácii. 

Celá realizácia RP znie veľmi atraktívne, faktom však je, že nastaviť kvalitný a plnohodnotný referral program vôbec nie je jednoduché…

Takže, ako na to?

Bez ohľadu na to, či už máte vo svojej organizácii určité skúsenosti s referral programom za sebou, alebo chcete začať od nuly, pre kvalitný a úspešný RP sa potrebujete zamyslieť nad dvomi základnými faktormi.

Prvý faktor je výber vhodného informačného systému alebo aplikácie pre správu referral programu. Samozrejme, je možné propagovať ho aj plagátmi zavesenými v spoločných priestoroch či prostredníctvom Facebooku, kľúčový je však jednotný softwarový systém, ktorý zabezpečí ako transparentnosť, tak i merateľnosť a zároveň uľahčí komunikáciu s existujúcimi zamestnancami.

Druhý faktor súvisí so systémom odmeňovania – pre úspech programu je nutné vhodne nastaviť systém odmien a to na základe dôkladnej analýzy firemnej kultúry a preferencií jej zamestnancov.

Základom úspešného systému odmien je zvýšenie počtu “víťazov”. Čím viac ľudí odmeníme, tým je vyššia pravdepodobnosť, že budú referral program podporovať z dlhodobého hľadiska. Princíp “winner takes it all” nie je vôbec dobrý nápad. Neodmeňujte len jedného šťastlivca, ktorého odporúčaný kandidát sa Vám zapáčil a rozhodli ste sa ho prijať. Ako k tomu prídu všetci tí ostatní, ktorí sa do Vašej výzvy zapojili?

Odmeňujte rôzne typy aktivít odmeňujte zamestnancov za to, že Vašu výzvu zdieľajú, najaktívnejšieho zamestnanca za určitú časovú jednotku, zamestnanca s najvyšším počtom odporúčaných kandidátov, zamestnancov, ktorí odporučili kandidátov, ktorých ste pozvali na osobný pohovor a podobne.

Z hľadiska výšky a typu odmeny je nutné, aby odmeny odrážali firemnú kultúru a preferencie zamestnancov. Len ťažko dosiahnete požadovanej stimulácie peniazmi vo firme, kde je platové ohodnotenie nadpriemerné a naopak. Peniaze sú asi najčastejšie využívanou odmenou ale existuje mnoho iných (a v mnohých prípadoch aj účinnejších) typov odmiendeň voľna navyše, darčekové poukážky na šport či kultúru … Nezabúdajte však, že odmeny musia byť citlivo nastavené v súlade s preferenciami spoločnosti – teda je zbytočné ponúkať ako odmenu nový kávovar, ak nikto v spoločnosti kávu nepije a ročné predplatné do plaveckého bazénu, ak dve tretiny oddelenia sú neplavci.

Iným spôsobom motivácie môže byť zapojenie prvkov hry – gamifikácia. Súťaživosť je v našom geo-kultúrnom priestore pomerne intenzívnym motivátorom. Súťažiť môžu zamestnanci na úrovni jednotlivcov, kedy každý, kto sa do programu zapája zbiera body a súťaží voči systémom určeným pravidlám alebo voči firemnému priemeru, alebo na úrovni oddelení či pobočiek medzi sebou.

Charakteristiky úspešného referral programu

Čo teda robí z referral programu dobrý a úspešný program? Prieskum medzi zamestnancami spoločností, ktoré využívajú referral programy ukázal, že za najpodstatnejšie črty považujú:

1. proaktívnu podporu zamestnancov v procese odporúčania – stimuláciu k účasti na programe

2. interný proces, ktorý je rýchly a jednoduchý

3. pravidelnú komunikáciu so zamestnancami, ktorí za do programu zapojili

Za ďalšie podstatné znaky programu považujú informovanosť o pozitívnych výstupoch programu, vhodnú ponukovú štruktúru pre potencionálnych kandidátov, schopnosť sledovať celý výberový proces – jeho jednotlivé kroky, vhodnú technológiu podporujúcu proces recruitmentu, systém sledovania úspešnosti programu a istú mieru preferencie odporúčaných kandidátov oproti iným kandidátom v rámci výberového procesu.

V prípade zachovania transparentnosti a merateľnosti celého programu, vhodne nastaveného systému odmien, efektívnej a otvorenej komunikácie programu a jeho dielčích častí smerom ku zamestnancom organizácie sú referral programy lacným a úsporným spôsobom ako získať prístup ku kvalifikovaným kandidátom a zefektívniť tak celý výberový proces spoločnosti.

Tak čo poviete, stojí to za pokus, nie? ?

 

Pridaj komentár