ORGANIZAČNÉ OBČIANSTVO

Tradičné skúmanie a poznávanie zamestnancov počas výberového procesu je zamerané na snahy o predpovedanie pracovného výkonu, t.j. príspevku zamestnanca k výkonnostným aspektom, za ktoré dostáva odmenu vo forme fixnej, variabilnej…