Generácia Y

Minule sme sa Vám snažili priblížiť, čím sa líšia tri rôzne generácie, s ktorými sa v súčasnosti na pracovnom trhu najviac stretávame. Dnes nadviažeme na minulý krátky súhrn a budeme sa bližšie venovať jednej z nich – generácii Y. Uvedené Vám pomôže lepšie si predstaviť, čo je pre túto generáciu dôležité, čo od práce očakávajú a čo môžete čakať Vy od nich.

Za generáciu Y sa označujú mladí ľudia narodení v rokoch 1979 – 1991. Väčšinou sú to čerství absolventi, alebo stoja na začiatku svojej kariéry. Práca je pre nich dôležitá, ale nechcú aby sa stala celým ich životom. Sú cieľavedomí a ambiciózni. Technológia im umožnila byť „multitaskermi“ a hľadať skratky pri dosahovaní ich cieľov. Vďaka okamžitým správam, sociálnym sieťam a internetu sú oveľa efektívnejší a produktívnejší (niekedy až preťažení). Zamestnávateľ musí pochopiť, že pre týchto pracovníkov existujú viaceré spôsoby dosiahnutia cieľa.

To, na čo predchádzajúce generácie prichádzajú neskôr počas kariéry, presadzuje Generácia Y už od začiatku – život je viac ako len práca a práca je spôsob užitia si života. Majú silnú pracovnú etiku, hoci staršie generácie si myslia opak. Dokonca nemusíme hovoriť o rovnováhe medzi prácou a osobným životom, pretože je to vlastne jedna vec. Preto chcú prácu flexibilnú a zábavnú. Kľúčové pre zamestnávateľa je ponúkať flexibilný pracovný čas, no generácia Y zvyčajne rešpektuje, že niektoré pracovné pozície tradične vyžadujú dlhú pracovnú dobu.

Generácia Y pracuje dobre v tímoch, no váži si aj nezávislosť. Považujú sa za jedinečných a na rozdiel od predchádzajúcich generácií nechcú byť definovaní zamestnaním. Pre zamestnávateľa je dobré nájsť správny mix individuálnych a tímových projektov a umožniť im profesionálne rásť.

Táto generácia bola rodičmi vychovaná spochybňovať a pýtať sa, ak niečomu nerozumejú; neboja sa robiť zmeny. Starší to môžu interpretovať ako nedostatok autority, no oni, práve naopak, cítia nedostatok rešpektu od zamestnávateľa. Veľa z nich chce mať s nadriadeným taký vzťah, ako s rodičmi. Zamestnávateľ by si mal uvedomiť, že ich otázky môžu viesť k odpovediam a efektívnym riešeniam. Oproti minulosti je tiež dôležité poskytnúť viac samostatnosti a dôverovať mladším, že svoju prácu dokončia. Generácia Y by si zase mala dať zamestnávateľom viac času, aby si zvykli na ich nový spôsob práce.

Staršie generácie často hovoria o nerealistických očakávaniach mladých. Hoci trpezlivosť nie je ich silnou stránkou, chcú vidieť okamžitý efekt svojej práce a rýchlo sa dostať na vrchol, môže to byť skôr preto, lebo sú lepšie pripravení na prácu než predchádzajúce generácie (a majú silnejšiu potrebu okamžitého uspokojenia). Nechcú byť ani denne zavretí v kancelárii, pretože technológie im umožňujú pracovať odkiaľkoľvek, kde je internet. Mnoho z mladých automaticky očakáva vysoký plat. Nikto z nich nesníva o práci za minimálnu mzdu, a dôvera, ktorú do ich schopností vkladajú rodičia ich vedie k predstave, že by mali zarábať lepšie ako ich rodičia. Viac tiež očakávajú od zamestnávateľa – chcú priamych, spravodlivých manažérov, ktorí ich budú podporovať v ďalšom rozvoji. Starších kolegov vnímajú ako obrovský zdroj skúseností, ktorý pomôže ich celoživotnému vzdelávaniu.

Generácia Y je často vnímaná ako nelojálna. Ak ich práca nebaví, nie je problém presunúť sa k inému zamestnávateľovi. Sú oveľa flexibilnejší kvôli vyššiemu vzdelaniu aj pracovným skúsenostiam a vďaka internetu majú možnosť neustále sledovať nové ponuky. Boli tiež vychovaní v dobe ekonomickej krízy a mnohí zažili hromadné prepúšťania svojich rodičov. Nechcú zažiť podobnú frustráciu a sklamanie. Rada zamestnávateľom znie – rozvíjať silnejší záväzok voči organizácii, ponúkať rôzne rozvojové a profesionálne príležitosti a podobné možnosti, v ktorých bude generácia Y cítiť hlbšie naplnenie.

Často sa stretávame s názorom, že mladá generácia má nedostatok sociálnych zručností. Nie je to však celkom tak, majú len iné spôsoby komunikácie a socializácie. Kľúčové pre zamestnávateľa je uvedomiť si a akceptovať rôzne spôsoby komunikácie, podporovať nové technológie a zároveň učiť generáciu mladých, že niekedy je stále potrebná tradičná osobná komunikácia.

Staršou generáciou sú mladí tiež vnímaní ako príliš vyžadujúci, a toto sa naozaj potvrdzuje. Aj keď často to boli rodičia, ktorí ich naučili, že mama alebo otec je len jeden telefonát ďaleko, sú prípady mladých, ktorí si berú rodiča na pohovor alebo dohodnutie pracovnej ponuky. Táto generácia, obzvlášť na začiatku svojej kariéry, potrebuje trochu špeciálnu starostlivosť.
V praxi to znamená neustálu konštruktívnu (no nie veľmi kritickú) spätnú väzbu. Sami sa však musia naučiť, že v práci
nie vždy dostanú ocenenie za dobrý výkon, pretože ten sa automaticky očakáva.

Čo s tým?

Ponúkame Vám zopár tipov, ktoré Vám pomôžu akcentovať pri výbere to, čo je pre generáciu Y naozaj
dôležité, a čím ich môžete zaujať.

1 Práca ako výzva

Súčasní absolventi končia školy s kombináciou vedomostí a pracovných skúseností, ktorá im umožňuje byť užitočným už od prvého dňa. Zaujíma ich práca plná výziev už od začiatku. Nebojte sa preto zveriť im zodpovednosť v práci, na ktorú viete, že majú.

2 Business casual

Mladí ľudia majú viac tetovaní a piercingov ako predchádzajúci pracovníci a svoj osobný štýl a individualitu chcú prejavovať aj v obliekaní do práce. Môžu teda preferovať pracovné prostredie s neformálnym, pohodlným štýlom obliekania, ktorý zdôrazňuje ich jedinečnosť.

3 Starostlivosť o svojich ľudí

Pre Generáciu Y sú extrémne dôležité priateľské vzťahy s kolegami a vedením. Prax naznačuje, že pracovníci ostali dlhšie v zamestnaní len preto, lebo mali radi ľudí, s ktorými pracovali a nechceli ich opustiť. Ponúknuť môžete formálne či neformálne
programy mentoringu.

4 Flexibilita práce

Mladí nechcú len flexibilné pracovné možnosti a hodiny, ale aj možnosť práce na diaľku (napr. z domu), ktoré im umožňujú rovnováhu práce a osobného života. Môžu pracovať kdekoľvek – okrem kóje veľkosti 1 x 2 metre. Pracovné podmienky musia byť prispôsobené osobnému životu pracovníka, nie naopak.

5 Možnosti profesionálneho a osobného rastu

Generácia Y si cení celoživotné vzdelávanie. Zvyknú sa tiež rýchlo unudiť a vyhľadávajú nové veci. Hľadajú zamestnávateľa, ktorý ponúka vzdelávanie, študijné voľno a ďalšie príležitosti.

6 Možnosti postupu

Generácia Y rozhodne nie je najvernejšia skupina (neobviňujte však ich, ale zamestnávateľov, ktorí prepustili ich rodičov
kvôli znižovaniu počtu zamestnancov, tvrdí R. Hansen). Hľadajú zamestnávateľa, ktorý ponúka plán pre ich úspech. Zaujmete ich takými kariérnymi postupmi, aby mali možnosť stabilného napredovania. Pripomíname, že generácia Y chce stúpať po „rebríčku schopností“, chce sa vzdelávať a ďalej rozvíjať, preto by ste mali možnosti ďalšieho postupu náležite akcentovať.

7 Konkurenčné platy

Táto generácia podľa výskumov končí školu s vyššími dlhmi než predchádzajúce generácie (študentské pôžičky, splátky). Požadujú preto plat, ktorý odráža ich príspevok firme, ale pomáha aj splatiť dlhy.

Dúfame, že sa nám podarilo priblížiť Vám, čo sa deje vo vnútri tejto mladej generácie a ako sa to prejavuje v ich pracovnom nastavení. Veríme, že porozumenie týmto špecifikám, Vám pomôže nielen nalákať týchto schopných mladých ľudí, ale aj vybrať z nich „tých pravých“ a potom možno … kto vie … aj si ich udržať :).