Generácia Z

Hovorí sa o nich všeličo – leniví, narcistickí, nelojálni. Najmladšia generácia narodená po roku 1995 čoskoro zaplaví trh práce. A, verte či nie, zaznamenali sa rozdiely medzi nimi a predchádzajúcou, len o niekoľko rokov staršou generáciou Y. Je ale skutočne výrazne viac lenivá a zameraná na seba ako predchádzajúce generácie v rovnakom veku?

Výsledky štúdií naznačujú niečo iné.

Generácia Z je podľa niektorých autorov prvou skutočne globálnou generáciou, ktorá výrazne zmení svet práce. Niektoré charakteristiky zdieľa s predchádzajúcimi „Y“ – napr. schopnosť rýchlo sa adaptovať na svet bez hraníc a používať najnovšie technológie. Majú ešte lepšiu schopnosť multitaskingu, teda pracovať na rôznych úlohách naraz. Súvisí to s neustálym prístupom k informáciám a tiež k sociálnym sieťam už od raného veku – generácia Z je schopná ich spracovať v oveľa väčšom množstve.

Ako sa vidia oni sami?

kreatívni, otvorení, s novou perspektívou, inteligentní a leniví – to je 5 najpoužívanejších prívlastkov, ktorých si o sebe generácia Z myslí. Aj napriek ich vnímanej lenivosti až 80 % z nich očakáva, že bude pracovať tvrdšie ako predchádzajúce generácie, aby dosiahli úspech (Pozor: to, že to mladí očakávajú, ešte nemusí znamenať, že to skutočne bude viac ako predchádzajúce generácie).

Čo na to výskumy?

Tie to do istej miery potvrdzujú. Štúdia Addeco z roku 2015 naznačuje extrémne sebavedomie a optimistický pohľad do budúcnosti u tejto generácie. Majú výraznú chuť podnikať a začať vlastný biznis, sú kreatívni a inovatívni, a tiež netrpezliví v dosahovaní cieľov. „Zmeny vo svete spôsobujú, že sú na nás kladené vysoké požiadavky a musíme všetko zvládnuť oveľa rýchlejšie“, tvrdia sami študenti v maďarskom výskume, no svojim schopnostiam vysoko dôverujú.

Čo s tým?

Addeco štúdia tiež ukazuje, že generácia Z pripisuje väčší význam „soft skills“ ako „hard skills“. Na soft skills je preto dobré zamerať vzdelávanie, ak si chcete mladého pracovníka udržať dlhodobejšie. A je pravda, že ich dlhodobé udržanie bude výzvou, pretože mladá generácia vidí rozvojové možnosti ako najdôležitejší faktor pri výbere zamestnania.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Lojálni budú zamestnávateľovi, ktorý im ponúkne možnosť rastu, nové skúsenosti a vidinu vedúcej pozície. Aby ste si „Z-tká“ udržali čo najdlhšie, pripravte im dobrý plán rozvoja a umožnite im nabrať čo najviac skúseností.

Sú „Z“ tímoví hráči? Na túto otázku existujú rôzne názory. Podľa niektorých výskumov preferujú nezávislé pozície a zvyknú prejavovať menšiu ochotu k tímovej práci. Môže to byť preto, pretože častá virtuálna komunikácia a používanie skráteného jazyka negatívne ovplyvňuje počúvanie, sociálne a interpersonálne zručnosti. Iné výskumy tvrdia, že sú tímovo orientovaní,
ich tímová práca má však špecifiká – žiadna hierarchia, od starších potrebujú uznanie, rešpekt a to, aby ich počúvali.
Táto generácia túži vedieť, aký má príspevok a celkový dopad pre organizáciu. Jedným zo spôsobov je oceniť ich technické zručnosti a povzbudiť ich k ich pozitívnemu využitiu. Generácia Y je technicky veľmi zdatná, avšak „Z“ sa do digitálnej doby narodila a život bez internetu a smart technológie si nevie predstaviť.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Pri zostavovaní tímu dbajte na to, aby v ňom vládla kultúra rovnosti, napriek rôznej úrovni skúseností jeho jednotlivých členov. Staršiu generáciu môžete inštruovať, aby nápadom mladých venovala dostatok pozornosti a neobchádzala ich úspech mlčaním. Povzbudenie by malo byť konkrétne a časté, môžete sa pokúsiť napr. o vytvorenie online
hodnotiacej platformy.

Vo všeobecnosti sa však „Z-tká“ ľahko začlenia do organizácie, ak sú pod vedením skúsenejších pracovníkov. Štúdia Roberta Halfa z roku 2015 tiež hovorí o potrebe generácie Z mať mentora a neustálu spätnú väzbu. Vzťahu s autoritou sa nebránia, podľa výsledkov Trends in the workplace 2016 autoritám prejavujú väčší rešpekt a najlepšie sa im pracuje s nadriadenými, ktorí budujú silné pracovné vzťahy. Generácia Z hľadá zamestnávateľa, ktorý ich vypočuje ich názory a príspevky. Nechcú ostať v úzadí pre ich vek či titul. Aj napriek rozšírenej digitálnej komunikácii však zaujímavo preferujú osobné stretnutia s manažérmi.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Pripravte starších kolegov na to, že spätná väzba je pre mladých bytostne dôležitá a mali by si nájsť pár minút poskytnúť ju ich mladšiemu kolegovi. Vytvorte kultúru, kde sú nové názory oceňované a kde sa starší pracovníci neboja vyhľadať mladších, pretože môžu mať na vec úplne iný pohľad. Zaujímavý návrh prišiel od autorov Bolsera a Gojsciera – využívať tzv. reverzný mentoring, kde sa juniorskí pracovníci tiež delia o svoje vedomosti a schopnosti so seniorskými.

Mladí si výrazne cenia úprimnosť a integritu nadriadených.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Buďte úprimní, oni spoznajú ak to na nich budete len „hrať“.

Na jednej strane majú „Z“ potrebu nezávislosti a voľnosti, zároveň však od práce potrebujú bezpečnosť a stabilitu, na tom sa zhodujú viaceré výskumy.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Bezpečnosť im poskytnete napríklad definovaním štruktúry práce, vymedzením pracovného priestoru (budú mať svoj „kútik“), pravidelnými stretnutiami s kolegami, nadriadenými a zdôraznením, že patria k organizácii. Voľnosťou je pre nich napr. využívanie internetu a sociálnych platform v práci, flexibilná práca a možnosť práce z domu či oddeľovanie práce a osobného života.

Niektoré populárne články vykresľujú generáciu Z ako narcistickú, súťaživú, nelojálnu a nie je prekvapením, že ich tieto stereotypy znepokojujú. Nechcú byť kategorizovaní ani ako generácia so slabými komunikačnými zručnosťami – hoci
sú neustále napojení na digitálny svet, mnoho z nich už počas štúdia vyskúšalo napríklad prácu tvárou v tvár so zákazníkom. Preto by sme nemali predpokladať, že určitá generácia chce to isté a správa sa rovnako.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Vyhýbajte sa stereotypom. Lepšie ako spoliehať sa na stereotypy je pýtať sa ich – čo ich motivuje, zaujíma, ako radi komunikujú – ako jednotlivcov.

Mladí neplánujú jednu prácu na celý život, chcú vyskúšať viacero kariérnych ciest pred tým, než sa stabilizujú v jednej, a obávajú sa práce bez možností rozvoja. Udržať ich bude náročné, keďže podľa prieskumov až 83 % študentov neplánuje
zostať v prvom zamestnaní viac ako 3 roky.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Nechajte im otvorené možnosti. Pomôcť by tu mohli pravidelné tréningy, kariérne možnosti a rôznorodosť pracovných skúseností. Využiť môžete aj to, že generácia Z si často nie je istá, aké možnosti má vlastne pred sebou. Proaktívne sa angažujte a zdôraznite rôzne príležitosti, aké u Vás mladý človek má. Zmierte sa však s faktom, že niektorí z nich sa napriek všetkej Vašej snahe rozhodnú ísť ďalej. Je to v poriadku, vonku je stále veľa mladých čakajúcich na
ponuku. Vašou úlohou je čo najlepšie využiť čas, ktorý zostávajú s Vami.

Štatistiky Addeco ukázali, že flexibilný pracovný čas a priateľské prostredie patria medzi päť najdôležitejších atribútov, ktoré generácia Z pri hľadaní práce zvažuje. Chcú tiež pracovať pre spoločnosť s etickými hodnotami, ktoré ich oslovujú – táto generácia je veľmi citlivá na dodržiavanie rovnosti a rešpektovanie práv.

ODPORÚČANIE DO PRAXE: Podporujte flexibilitu a etickú kultúru. Zvážte pružné pracovné podmienky a zdôrazňujte sociálnu zodpovednosť spoločnosti. Výskum Millenial Branding (2014) tiež naznačuje, že flexibilné by malo byť aj pracovné prostredie – generácia Z si ho rada prispôsobuje podľa seba. Nechajte ich zariadiť si prostredie, budú tam radšej tráviť čas.

Možno ste si všimli, že sme sa doteraz nevyjadrili k financiám. Zaujímavým zistením štúdie Millenial Branding bolo, že  generácia Z je v porovnaní s predchádzajúcou menej motivovaná peniazmi. Len 28 % generácie Z oproti 42 % generácie Y by plat prinútil zostať. Je však ťažké povedať, ako sa situácia vyvinie, keď generácia Z príde do veku súčasnej generácie Y (ktorí majú teraz okolo 30 rokov); a či je tento rozdiel skutočne spôsobený iným zmýšľaním alebo vekom a rozdielom v potrebách (dvadsaťročný človek napr. menej často premýšľa o výchove detí či splácaní hypotéky).

Je zatiaľ príliš skoro na robenie záverov o generácii Z. Už o pár rokov môže situácia vyzerať inak. Vďaka výskumom sa ale môžeme pokúsiť pripraviť na zmeny, ktoré s príchodom nových absolventov nastanú. Čas ukáže, čo nám títo šikovní, rýchli, technologicky zdatní ľudia v práci prinesú.