Obludárium: Astrológia v procese výberu zamestnancov

Ste narodení v znamení Barana? Zabudnite na personalistiku, vy by ste predsa mali byť chirurgom! Ak hľadáte architekta, hľadajte býkov, najmä kvôli ich praktickosti a spoľahlivosti, kontrolórov treba vyberať z panien. Kozorožcom odporúčame politickú kariéru, ak ste levica, opustite džungľu životopisov a popustite svoj temperament v džungli modelingovej. Alebo nie?

Ako asi tušíte, astrológia a znamenia zverokruhu nebudú patriť medzi metódy s dobrou prediktívnou vadilidou v procese výberu zamestnancov. Koľko je len na svete dobrých chirurgov, ktorí nie sú barani? Alebo naopak, koľko býkov by nebolo dobrými architektmi? Pravdepodobne ani vy nemáte ambície vrhnúť sa na modeling len pre to, že ste silná osobnosť alebo kvôli potrebe byť v centre pozornosti, ktorá by mala levov charakterizovať. Na validite astrológii nepridáva ani fakt, že rôzne zdroje sa líšia v odporúčaniach pre konkrétne znamenia.

Prečo teda horoskopom veríme?

Dôvodom je Barnum efekt (niekedy označovaný ako Forerov efekt, ktorý tento efekt aj výskumne potvrdil). Laicky povedané, človek má tendenciu vnímať akékoľvek všeobecné a vágne popisy osobnosti ako by boli priamo ušité na jeho osobu. Pri čítaní všeobecného popisu máme jednoducho tendenciu aktívne vyhľadávať také informácie, ktoré korešpondujú s tým, ako vnímame sami seba a svoju osobnosť. Preto sa nám zdá, že horoskop presne sedí – skrátka sme si len vybrali, čo sa nám hodilo. Tento efekt využíva astrológia, numerológia, grafológia, veštci, médiá či liečitelia. Tí, aby Vás presvedčili používajú vágne a univerzálne vyjadrenia, ktoré navyše obsahujú niečo, po čom väčšina ľudí túži, reflektujú správanie, ktoré je bežné a často ho pre istotu „ohraničia“ výrazmi ako „občas“, „niekedy“ atď. Neváhajú použiť ani sugesciu (Stretnete niekoho veľmi zaujímavého …).

A čo keď to nesedí?

I na to má astrológia odpoveď. Napr. túto: „…Nesedí to na Vás? Potom máte pravdepodobne v tomto znamení len Slnko podľa dátumu narodenia a množstvo planét v inom znamení, prípadne silne obsadený niektorý s prácou a kariérou súvisiaci dom horoskopu. Toto sa však dá zistiť len vypracovaním presného osobného horoskopu podľa okamihu narodenia …“, … za ktorý sa samozrejme platí.

Forerov experiment: Na koľko sa stotožňujete s uvedeným osobnostným profilom na škále 0 – 5?

Máte veľkú potrebu, aby Vás druhí mali radi a obdivovali Vás. Máte tendenciu byť sebakritický. Máte veľa skrytých schopností, ktoré ste ešte nevyužili pre svoj prospech. Aj keď máte isté osobnostné slabiny, ste schopný ich kompenzovať. Vaše sexuálne nastavenie Vám prináša problémy. Ste disciplinovaný a sebakontrolujúci na povrch, ale vo vnútri máte tendenciu byť znepokojený a neistý. Občas máte vážne pochybnosti, či ste urobili to správne rozhodnutie. Do určitej miery dávate prednosť zmene a rozmanitosti a stávate sa nespokojným, keď ste obmedzovaný zákazmi. Ceníte si svojej nezávislosti v myslení, a že neprijímate tvrdenia druhých bez dostatočných dôkazov. Zistili ste, že nie je rozumné byť príliš úprimný v sebaodhaľovaní druhým. Občas ste extrovertný, priateľský a družný, ale inokedy ste introvertný, ostražitý, rezervovaný. Niektoré Vaše ašpirácie majú sklon byť dosť nerealistické. Bezpečie je jedným z Vašich hlavných životných cieľov.

Forer dal svojim študentom osobnostný dotazník s tým, že na základe odpovedí vypracuje ich osobnostný profil. Po 14 dňoch rozdal každému vypracovaný profil (všetci dostali ten istý) a spýtal sa, na koľko s uvedeným súhlasia. Priemerné hodnotenie sa pohybovalo okolo hodnoty 4,2. Teda väčšina z nich si myslela, že ich profil dostatočne vystihuje. Experiment bol viackrát zreplikovaný s podobným výsledkom, čím Forer preukázal, že vo všeobecne postavenom popise osobnosti máme tendenciu vidieť sa a preto mu aj veriť.

Astrológia v procese výberu zamestnancov

Astrologické predpovede pre účely výberu sa líšia od tých, ktoré nájdete v bežných časopisoch. Pri výbere zamestnancov astrológia pracuje nielen so znamením zverokruhu, ale aj s presným časom, dátumom a miestom narodenia uchádzača. To je založené na viere, že postavenie a pohyby hviezd a planét v čase narodenia nejakým významným spôsobom predurčujú budúce správanie a osobnosť (v kontexte pracovnej psychológie – osobnostné črty, kompetencie a zručnosti). Tento princíp je však vo vedeckej obci neprijateľný, pretože predpokladá, že každý, kto sa narodil v ten istý deň na tom istom mieste (napr. v rovnakej pôrodnici) by mal mať podobnú osobnosť a správať sa tak isto. Podľa tohto princípu, by mali byť aj dvojčatá úplne rovnaké v svojich činoch i osobnostiach – poznáte však dvojčatá, ktoré by tento predpoklad spĺňali? A čo tak väčšie pôrodnice, kde sa za jeden deň narodí viac detí naraz? Myslíte si, že sú všetky rovnaké? Že napriek tomu, že ich život zavedie na úplne iné chodníčky, získajú iné vzdelanie a iné skúsenosti, podali by v rovnakej práci rovnaký výkon? Pravdepodobne nie. Preto predpokladať budúci pracovný výkon na základe dátumu narodenia je nielen nevierohodné, ale aj hrubo neprofesionálne, vo vedeckých kruhoch dokonca smiešne.

Trochu vedy …

J. Mayo v roku 1977 preukázal, že viac introvertov sa rodí v určité mesiace a viac extrovertov zase v iné. Podľa M. Gauquelina, pri zrode niektorých významných osobností ako sú vojaci či maliari, mali planéty špecifické postavenia. Jeho štúdie sa konali na veľkých vzorkách (3000 ľudí a viac), boli štatisticky významné a navyše viackrát replikované. Astrológia tak získala na kredibilite a dôležitosti. Tieto výsledky ohromili aj takého velikána experimentálnej psychológie, akým bol H. Eysenck. Ten však uskutočnil ďalšiu sériu experimentov a zistil, že výsledky už nie sú také ohromujúce, keď participanti neboli oboznámení so znameniami zverokruhu – ukázalo sa, že vedomosti z astrológie ovplyvňujú výsledky – teda napr. ak by ste sa spýtali strelca (ktorý by mal byť spoločenský a mal by rád chodiť do spoločnosti), či je spoločenský a rád chodí do spoločnosti, bude mať tendenciu odpovedať kladne, ak vie, že je to pre strelcov charakteristické. Jednoducho sa len vžil do vágneho popisu a stotožnil sa sním. A takto pravdepodobne i zvyšok Gauquelinových participantov. Eysenck & Nias tak poukázali na to, že mnoho z astrológie sa dá vysvetliť aj inak – Barnum efektom a astrológia ako taká nemá žiadnu vedeckú validitu, hodnovernosť a už vôbec nie schopnosť predpovedať budúce správanie.

„Business astrology“

Avšak bez ohľadu na výsledky početných diagnostických výskumov, stále sa nájdu takí, ktorí ignorujú vedecky preukázanú neužitočnosť astrometód a radšej dôležité rozhodnutie ohľadom výberu prenechajú hviezdam – venujú sa tzv. „business astrology“, čiže niečomu ako obchodnej astrológii – analýze osobnosti, ktorá umožní recruiterom klásť správne otázky podľa príslušného osobnostného profilu (astrologického).

Jedna z poskytovateliek týchto „lukratívnych“ služieb napr. ponúka:

  • firemný horoskop – špeciálnu analýzu organizácie podľa hviezdnej konštelácie
  • konzultácie znamení času – zamenia, ktoré naznaču- jú budúce trendy a pod.
  • pomôže Vašej spoločnosti v pravý čas rozpoznať kľúčový potenciál, aktivovať zdroje a zlepšiť tímovú klímu
  • a samozrejme optimálnu podporu pri personálnom výbere.

Poskytovatelia argumentujú tým, že astrológia zachytáva osobnosť v jej celistvosti (v čom samozrejme nemá konkurenciu…). Dátum narodenia je vec, ktorá sa manipulovať nedá a teda nepodlieha ani subjektívne skreslenému hodnoteniu. Čísla sú nezávislé na emocionálnom stave, vonkajších podmienkach atď. Tým si astrológia zaisťuje neprekonateľný „náskok“ oproti ostatným metódam, môže ich dopĺňať a znížiť personálne náklady na minimum. Naučíte sa totiž cennému vhľadu do ľudí, čo umožňuje klásť správne otázky (a pozor !) počet uchádzačov môžete vopred zúžiť. Skrátka s pomocou astrológa dokáže využiť potenciál Vašich ľudí naplno!

Jediný problém je v tom, že znamenia zverokruhu, dátum narodenia ani iné astrologické princípy nedokážu verifikovane predpovedať budúci výkon, o čom nám v podstate v celom procese výberu ide.

Situácii neprospieva ani množstvo stránok, ktoré podobné služby ponúkajú u nás v i zahraničí. Ak si uchádzač nedajbože dlhší čas nemôže nájsť prácu, cez tipy „ako na pohovor“ sa veľmi rýchlo prepracuje k radám, že ako škorpiónovi by sa mu darilo lepšie, ak by bol ekológom, alebo tajným agentom, čo je naozaj hneď vedľa … a to, že náplň práce ekológa a teda aj základné požiadavky na uchádzača ako napr. vzdelanie sa samozrejme diametrálne odlišujú od požiadaviek na tajného agenta, už astrológovia nepovažujú za dôležité. Veď rovnaké hviezdy = rovnaká osobnosť = rovnaký výkon, či?

Kto používa astrológiu pre výber?

V Amerike využíva astrológiu v procese výberu asi 1 % spoločností, no odhady sa pohybujú aj v rozmedzí 3 – 5 %. Zväčša sú klientmi „business astrológie“ malé a stredné firmy, v ktorých vedenie naletí vágnym, všeobecným a všeriešiacim radám astrológa. Alebo sa samo o astrológiu zaujíma, alebo jej členovia astrológa pravidelnejšie navštevujú. Astrológia ako taká je najrozšírenejšia v Ázii, v Indii, ktorá má najdlhšiu astrologickú históriu. V Čine stojí konzultácia astrológia nemalé peniaze a Japonská banka dokonca astrológa zamestnáva. V rámci Európy je astrológia prijímaná najmä vo Francúzsku a Švajčiarsku (kde má svoje miesto aj grafológia), menej sa využíva v Anglicku a ešte menej v Nemecku. V USA je kvôli prísne nastaveným protidiskriminačným opatreniam použitie astrológie vo výbere problematické.

Etický aspekt

Okrem oprávnenej kritiky vzhľadom na slabé prediktívne schopnosti vo výberovom procese, je použitie astrológie zaznávané aj kvôli diskriminácii, ktorú prináša. Ak sa narodíte pod zlou hviezdou, mali by ste mať smolu bez ohľadu na Vaše skúsenosti, výsledky, vzdelanie a pod. Uvážte sami. Ako sa líši „nemôžme Vás prijať, pretože ste škorpión a táto práca nie je pre škorpiónov“ od „nemôžem Vás prijať, pretože táto práca nie je vhodná pre ženy/ starších …?“. Zamietli by ste niekoho len preto, že je žena? A preto, že je baran/rak/strelec?

A čo ďalšie procesy v organizácii? Napr. hodnotenie? Aké by bolo, keby sme výkon zamestnanca hodnotili podľa postavenia planét a nie podľa jeho výsledkov? Niekto by mohol jednoducho prehlásiť, že kvôli tomu, že Mars je v treťom dóme, nebude môcť pracovať tak efektívne ako by bolo treba… alebo že jeho dominantná povaha býka sa jednoducho nemôže krotiť a prispôsobovať firemným pravidlám … Astrológia vo firemných procesoch by sa veľmi rýchlo stala záhubou organizácie.

Hádanka na záver:

Aby sme demonštrovali vágnosť, na ktorej je väčšina astrologických predpovedí postavená, prinášame Vám horoskop pre jedno znamenie. Uhádnete pre ktoré? Nehodilo by sa to náhodou i pre Vášho kolegu? 

Január nie je ten pravý mesiac pre robenie unáhlených záverov. Preto by ste sa im i vy mali pokúsiť vyhnúť. Všetko si v pokoji premyslite a ak si nie ste istý a potrebujete poradiť, vyhľadajte niekoho z rodinných príslušníkov. U nich sa vám dostane nielen užitočnej rady, ale aj pochopenia. Rozhodne nedbajte na klebety, ktoré z Vášho okolia možno počujete o Vašej drahej polovičke. Nechoďte okolo horúcej kaše a radšej sa porozprávajte. Buďte otvorení, nebojte sa prejaviť svoj názor, aj keď je negatívny. Spolupracovníci to pochopia. Vaše zdravie teraz môže byť krehké, radšej sa nevystavujte škodlivým vplyvom.