Obludárium: Draci a Amen

Dlho sme v našom občasníku nemali žiadnu obludu, tak to ideme skúsiť napraviť a dáme priestor obludám z najväčších – drakom. Zistili sme totiž, že v poslednom čase sa aj na Slovensku rozmohla samodiagnostika duševného zdravia pomocou aplikácie, z ktorej vám ako výsledok vyjde, ktorí a akí zlí draci ho ohrozujú a akým spôsobom si s nimi poradiť a skrotiť ich. A áno, stretli sme sa aj so snahami využiťt ieto postupy v rámci výberu zamestnancov.

Najprv pár slov o pôvodcovi celej koncepcie. Daniel Amen je americký psychiater, ktorý sám seba radšej označuje ako neuropsychiatra a ktorý je známy množstvom celebritných klientov (len tak námatkovo: Kardashianky, Justin Bieber, športovci Paul Kariya (NHL), Tom Dempsey (NFL)), ale aj množstvom napísaných kníh a finančne vysoko úspešnou klinikou, ktorá je nielen centrom liečby, ale aj biznisu s knihami, výživovými doplnkami a všetkým podobným, čo súvisí so zdravím mozgu a duše. Špecialitou, ktorá sa na klinike využíva dlhodobo je metóda zobrazovania mozgu nazývaná SPECT (single photon emission computed tomography), ktorá tvorí základ diagnostiky toho, čo je s mozgom v neporiadku. Amen tvrdí, že jeho metóda môže byť použitá na identifikáciu neurochemických nerovnováh, ktoré sú základom mnohých duševných chorôb, vrátane ADHD, úzkosti, depresie a porúch pozornosti.

Skrytí draci sú jedným z nástrojov na podporu toho všetkého. Autor tvrdí, že náš mozog je neustále ovplyvňovaný skrytými silami, ktoré nazýva drakmi. Draci sú metaforou pre traumy, negatívne myšlienky, zlé návyky, závislosti, reklamy, sociálne médiá a ďalšie faktory, ktoré nám kradnú šťastie, kazia vzťahy a sabotujú naše zdravie. Daniel Amen rozdeľuje drakov do šiestich kategórií:

 1. draci z minulosti
 2. draci reprezentujúci vplyv iných ľudí na váš život,
 3. draci automatických negatívnych myšlienok,
 4. draci zlých návykov,
 5. draci ovplyvňujúci schémy vášho myslenia ako sú reklama, správy či sociálne siete a 
 6. draci závislostí škodiacich vášmu zdraviu, majetku aj vzťahom.

Každá kategória obsahuje niekoľko typov drakov s rôznymi charakteristikami a spôsobmi prejavu, v konečnom dôsledku sa počet drakov blíži počtu Pokémonov.

Na stránke autorovej kliniky môžete vyplniť test, na základe ktorého sa môžete dozvedieť, ktorý drak vás ako silne ovplyvňuje a čo by ste s tým mali robiť. Obvykle Vám vyjde, že by ste si mali minimálne zakúpiť nejaké publikácie, prečítať si čo tam odporúčajú, zakúpiť si autorom navrhnuté výživové doplnky na podporu správnej činnosti mozgu. V prípade vážnejších problémov by ste mali navštíviť špecialistu, ideálne na ich klinike, kde by stesi mali nechať urobiť SPECT diagnostiku, ktorá stojí vrátane konzultácie s lekárom „iba“ 4990 USD.

Mimochodom, nikde v publikáciách Dr. Amena, ani na webovej stránke sme nenašli žiadnu zmienku o tom, že by sa takéto veci mohli využívať prediagnostiku vo výbere zamestnancov, čiže kto sa o niečo podobné pokúša, robí to rýdzo z vlastnej iniciatívy. Originálna koncepcia je vlastne (podobne ako publikácie napr. Daniela Golemana, Jordana Petersona, Stephena Coveyho či kedysi populárne knihy o Silvovej metóde) návodom na laickú svojpomoc s duševnými problémami, vcelku sugestívne čitateľov presviedčajúci, že nejakými určite trpia, navyše kombinovaný s masívnou podporou ďalších komerčných aktivít.

Ako základný návod na riešenie problémov ponúka koncepcia praktické nástroje na rozpoznanie a zvládnutie drakov. Medzi ne patria:

 • spoznávanie vlastnej histórie a rodinného pôvodu
 • identifikovanie a prekonávanie automatických negatívnych myšlienok (ANTs)
 • vytváranie zdravých návykov a rutín
 • odolávanie manipulácii reklamou a inými sociálnymi médiami
 • liečenie závislostí pomocou 12-krokového programu mozgového zdravia a posilňovanie prefrontálnej mozgovej kôry (PFC), ktorú autor nazýva drakom krotiteľom – čo je v podstate kontrola ľudského správania mysleníma vôľou. 

Dr. Amen tvrdí, že jeho metóda je založená na vedeckom výskume a klinickej praxi, snaží sa najmä v súvislosti s využívaním SPECT publikovať aj vo vedeckých časopisoch, kde sa ale stretáva so silným odporom psychiatrov a neurológov, na druhej strane je podporovaný výrobcami prístrojov zobrazujúcich procesy v mozgu a nervoch. Taktiež používa príbehy svojich pacientov ako príklady úspešného použitia jeho metódy. Tvrdí tiež, že jeho metóda pomôže ľuďom cítiť sa šťastnejšími, pokojnejšími a viac ovládať svoj vlastný osud.

Medicína založená na dôkazoch však má voči jeho diagnostike a liečbe viacero výhrad:

Daniel Amen neposkytuje dostatočné dôkazy o účinnosti SPECT ako metódy diagnostiky a liečby duševných porúch, resp. tie ktoré poskytuje sa odborníkom javia ako nepresvedčivé. SPECT je kontroverzná technika, ktorá nie je široko akceptovaná ani odporúčaná odbornými organizáciami. Nie je jasné, ako autor interpretuje výsledky SPECT a aké sú jeho kritériá pre hodnotenie zmien v mozgovej aktivite. Kým v niektorých prípadoch môžu podobné metódy pomôcť s odhalením mozgového pozadia zhoršenej schopnosti sústrediť sa (napríkladu športovcov, ktorých hlava bola vystavovaná úderom či nárazom), inde sú vzťahy medzi procesmi v mozgu a duševnými problémami preskúmané len veľmi málo a nedá sa z nich vyvodzovať nič o príčinách, prognóze a podobne. Kritici obviňujú Dr. Amena že SPECT využíva ako akési woodoo, ktoré legitimizuje jeho diagnózy a navrhnuté liečby, bez toho, že by k tomu bol dostatok vedeckých podkladov. 

Autor používa metaforu drakov na zjednodušenie komplexných psychologických procesov. Toto môže byť užitočné pre laikov aby sa im lepšie dala vysvetliť povaha ich problému, ale môže tiež viesť k zavádzaniu, stereotypizácii alebo stigmatizácii ľudí s duševnými problémami. Nie je jasné, ako autor definuje jednotlivé typy drakov a aké sú ich vzťahy medzi sebou. Niektorí draci sa môžu prekrývať alebo byť spôsobení inými faktormi než tými, ktoré autor uvádza. Každopádne, ide o niečo úplne iné, než vedeckým konsenzom vytvorené klasifikácie duševných chorôb a porúch.

Autor neposkytuje dostatočné dôkazy o účinnosti svojich nástrojov nazvládnutie drakov. Niektoré z nich sú založené na bežných psychoterapeutických prístupoch, ako je kognitívno-behaviorálna terapia, EMDR, mindfulness alebo 12-krokový program, ktorý v pozmenenej podobe využívajú rôzne abstinentské organizácie. Tieto prístupy majú určitú podporu v literatúre, ale nie sú univerzálne účinné ani nevyhnutné či využiteľné pre každého. Autor neuvádza, pre koho a za akých podmienok sú jeho nástroje vhodné alebo kontraindikované. Autor tiež neuvádza, aké sú potenciálne riziká alebo vedľajšie účinky týchto terapeutických nástrojov tobôž pri snahe využiť ich svojpomocne.

Dr. Amen sa opiera o svoju autoritu a popularitu ako psychiatra a spisovateľa, aby presvedčil čitateľov o hodnovernosti svojej metódy, sám sa vlastne stal mediálnou celebritou. Kritiku seba a svojich metód vyhlasuje za závisť voči svojmu úspechu. Používa anekdotické príbehy svojich pacientov,ktoré nemusia byť reprezentatívne ani overiteľné, „skromne“ zabúdajúc spomenúť,že veľká časť mentálnych problémov sa do jedného roka zlepší sama od seba. Rovnako tiež nekriticky propaguje svoje produkty a služby, ako sú knihy, doplnky výživy, aplikácie alebo kliniky. Toto môže byť považované za konflikt záujmov alebo neetickú reklamu.

V roku 2012 vydala americká Národná akadémia vied správu, v ktorej kritizovala Amenove diagnostické a liečebné postupy. V správe sa uvádza, že „neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenia Dr. Amena, že SPECT zobrazovanie mozgu môže byť použité na identifikáciu neurochemických nerovnováh, ktoré sú základom duševných chorôb.“ Správa tiež uvádza, že „neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenia Dr. Amena, že ním navrhované liečebné postupy, ako sú výživové doplnky na podporu zdravia mozgu, sú účinné pri liečbe duševných chorôb.“

Napriek kritike aj snahám o osvetu, Amenove metódy sú stále populárne. Jeho klinika v Kalifornii, kde poskytuje svoje diagnostické a liečebné postupy stále prosperuje, jeho knihy sa stali bestsellermi a on sám vystupoval v mnohých televíznych reláciách. Výborne sa predávajú doplnky pre zdravý mozog obsahujúce širokú škálu zložiek, vrátane omega-3 mastných kyselín, vitamínov, minerálov ,bylín a aminokyselín. Amen tvrdí, že tieto zložky sú potrebné pre normálnu funkciu mozgu a že môžu pomôcť zlepšiť príznaky rôznych zdravotných stavov.

Ktovie, možno v budúcnosti sa ukáže, že SPECT či iné zobrazovacie metódy mozgu naozaj vedia pomôcť pri diagnostike duševných ochorení, tak ďaleko však súčasná veda ešte nie je. Tu aj inde, ide o klasickú marketingovú zmes zdraviu prospešných zásad či látok s presvedčivo servírovanými nepodloženými a neoverenými výrokmi, technikami a postupmi.

Samozrejme, žijeme v demokracii a slobode, každý smie veriť čomu chce, každý sa môže svojpomocne diagnostikovať a zhodnotiť stav svojich drakov, liečiť sa, jesť doplnky či iným spôsobom byť strojcom vlastného šťastia. Amen s ním.

Len prosím, do výberu zamestnancov to neťahajme!