Rok 2019: Ktoré kompetencie sú zo strany zamestnávateľov najžiadanejšie?

Doba ide dopredu míľovými krokmi. Vo svete práce hrá zásadnú úlohu modernizácia. Tá so sebou prináša pokrok najmä v digitálnych technológiách či robotizácii, zároveň však aj v požiadavkách na to, aký by mal byť úspešný pracovník.

Existujú kompetencie, ktoré pretrvávajú desaťročia a potrebovali ich ešte naši rodičia či prarodičia. Takými sú napríklad tímová práca, odolnosť voči záťaži… Charakter dnešného pracovného prostredia však do popredia pretlačil mnohé (nie len technické) dispozície a schopnosti, bez ktorých by bolo náročné fungovať a držať krok s trendmi. 

Ktoré to sú? Portál linkedin.com na základe svojich dát určil najcennejšie a zároveň najťažšie nájditeľné kompetencie spomedzi takmer 50 000 možností (áno, naozaj ich existuje také enormné množstvo 🙂 ). Nakoľko je náš občasník ladený skôr na témy súvisiace s medziľudským aspektom sveta práce, rozhodli sme sa Vám predstaviť zručnosti práve z tejto kategórie, známe aj pod názvom jemné zručnosti (v angličtine soft skills). 

“Jemné” zručnosti

Pre veľa ľudí na prvý pohľad menej dôležité, v skutočnosti však často cennejšie ako “tvrdé”, technické schopnosti (aspoň podľa nás a 57% seniorných manažérov 🙂 ).  Špecialista či expert úplne neschopný riešiť konflikty môže vo firme napáchať viac škody ako úžitku bez ohľadu na to, akú úroveň expertnosti má… 

Ktoré soft skills sú teda najhľadanejšie v roku 2019?

Kreativita

 Aj keď roboti a iné technologické zariadenia dokážu v celku zdarne optimalizovať staré nápady, práve kreatívni a inovatívni zamestnanci prinášajúci nové a exkluzívne riešenia sú kľúčom k tomu, ako byť minimálne o krok pred konkurenciou.

Schopnosť presviedčať

Inovácia v podobe príchodu na trh s novým produktom, platformou či konceptom je len jednou zložkou úspechu. Druhou, často rozhodujúcou je schopnosť presvedčiť cieľovú skupinu, že práve Váš produkt či služba je ten najlepší a oplatí sa kúpiť. A na to potrebujete zamestnancov so schopnosťou rozoznať čo na koho platí a ako vplývať na zákazníka konštruktívnym spôsobom zameraným na to, aby si vybral Vás. Nie všetci reagujú na výhradne racionálne argumenty, takže túto schopnosť umelá inteligencia tak rýchlo nenahradí 🙂 .

Spolupráca

Áno, spomínate si dobre, schopnosť spolupracovať sme spomínali ako príklad kompetencie, ktorá “odoláva zubu času”. Jej charakter sa však za posledné obdobie mierne zmenil. Spolupráca už nie je iba o tom konštruktívne a efektívne pracovať s ľuďmi, s ktorými sedíte v jednej kancelárii. Najmä korporátne pracovné prostredie prispelo k vzniku nového odvetvia tejto kompetencie: byť schopný spolupracovať aj na diaľku s osobou sídliacou v úplne inej krajine, často výlučne prostredníctvom digitálnych prostriedkov, bez osobného kontaktu… 

V dnešnom svete plnom prepojení je tak veľmi náročné uspieť s výrazne individualistickým prístupom k veciam. A ani klasická postupnosť formovania tímov forming – storming – norming – performing už nemusí byť vždy využiteľná, môžete byť požiadaní o bleskurýchlu dvojhodinovú spoluprácu na riešení problému s kolegyňou z Bangalúru a kolegom zo Sacramenta ktorých ste osobne nikdy nestretli a po zvládnutí úlohy o nich už viac nebudete počuť…

Prispôsobivosť

Prispôsobivosť v kontexte dnešnej dynamickej doby hovorí zrejme sama za seba. Kto nedokáže naskočiť na vlak s novými trendmi a úspešne sa akomodovať na každú zmenu či novinku, neuspeje. Riešenie použité včera totižto nemusí platiť na zajtrajší problém…

Time management

Aj v dynamickom a často nepredpovedateľnom pracovnom dni je potrebné byť schopný si vytvoriť ako taký časový rozvrh, inak hrozí zbláznenie sa. Ako podotkol samotný portál linkedin.com, kvalitné naučenie a osvojenie schopnosti efektívne narábať s časom Vám bude slúžiť až do konca Vašej kariéry.

People management

Manažovať treba vedieť nielen svoj čas, ale aj ľudí. Pozícia známa pod mnohými menami (manažér, nadriadený, riaditeľ, líder…), však taktiež zmenila charakter. Vedenie ľudí už dávno nie je len o zadeľovaní úloh či “riadení” za účelom dosiahnutia cieľa (a už vôbec nie o výhradnom rozkazovaní a kontrole, ako si ju mnohí stále naivne predstavujú), ale aj o schopnosti rozpoznať potenciál, povzbudiť pri neúspechu či v horší deň, viesť a mnohých iných veciach, ktoré definujú úspešný people management.  

Z  našej praxe potvrdzujeme, že spomenuté kompetencie sú naozaj dôležitou, pri niektorých pozíciách zásadnou alebo dokonca až nevyhnutnou súčasťou profilu úspešného kandidáta. Do budúcna bude zaujímavé sledovať, ako sa potreba každej z nich bude vyvíjať, prípadne či pribudnú iné “must have” dispozície, ktoré momentálne buď nepovažujeme za také dôležité, alebo ich jednoducho ešte nepoznáme. Vzhľadom na už niekoľkokrát spomínaný rýchly pokrok sa však domnievame, že k objaveniu sa nových (aj soft) skills príde a my Vám ich radi znovu odprezentujeme v niektorom z budúcich Dobrých výberov 🙂 …