Taboo téma: Ako ženy na pracovisku ovplyvňuje menopauza?

V našej spoločnosti existuje veľa tém, o ktorých sa verejne príliš nehovorí. Bezpochyby sa medzi ne radí aj štádium dobre známe ženám okolo 50ky – menopauza. Fyzické, hormonálne, ale aj psychické zmeny súvisiace s vyhasínaním funkcie vaječníkov u žien sú zjavné a majú vplyv na takmer všetky oblasti života. 

Výnimkou nie je ani práca. Vzhľadom na predlžovanie produktívneho veku človeka je drvivá väčšina žien pri príchode menopauzy plnohodnotnými a aktívnymi zamestnankyňami. Tými musia zostať aj napriek zmenám nálad, návalom horúčav, problémom so spánkom, s pamäťou či iným symptómom typickým pre obdobie “prechodu”. 

Ako sa tieto symptómy dokážu prejaviť pri fungovaní na pracovisku? Na to sa detailnejšie rozhodla pozrieť štúdia realizovaná CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development). 

Najzásadnejším výsledkom bolo zistenie, že až 3 z 5tich žien vo veku 45 až 55 rokov pociťujú negatívny vplyv menopauzy na ich pôsobenie v práci. Konkrétnejšie:

  • 65% zaznamenalo zhoršenie schopnosti sústrediť sa
  • 58% subjektívne pociťovalo viac stresu
  • 52% zaznamenalo menšiu trpezlivosť voči zákazníkom a/alebo kolegom

Pre približne 30% z opýtaných žien boli symptómy v niektorých dňoch tak vystupňované, že si radšej vzali z práce voľno. Zarážajúcim je však fakt, že iba ¼ z týchto žien dokázala svojmu nadriadenému/nadriadenej udať pravý dôvod neprídenia do práce. Napriek objektívnym a verejne známym ťažkostiam spojeným s týmto obdobím je tak pre väčšinu žien stále nepredstaviteľné, aby takúto zdravotnú indispozíciu oznamovali nadriadenému s rovnakou „ľahkosťou”, ako sa oznamuje chrípka či zlomená noha. Jednou z často uvádzaných príčin je pocit, že by sa podanie pravdivej informácie nestretlo s pochopením a podporou vedúceho

Podľa Rachel Suff, senior policy adviser v CIPD je nevyhnutné, aby téma menopauzy  prestala byť na pracovisku tabu. Domnieva sa, že osveta manažérov, ale aj zamestnankýň vedúca k väčšej otvorenosti a vnímaniu menopauzy ako štandardného zdravotného problému bude mať za následok zlepšenie dôvery a komunikácie vo vzťahu nadriadený-podriadený. 

Organizácia CIPD tieto slová podporila vydaním viacerých príručiek pre manažérov, ľudské zdroje ako aj radových zamestnancov dostupných po stlačení nasledujúceho tlačidla: 

Príručky, články a podcasty nachádzajúce sa na stránke obsahujú množstvo informácií, tipov a odporúčaní ako pre lepšie pochopenie tohto problému, tak aj pre pomoc ženám, ktorých sa to týka. 

Medzi odporúčaniami možno nájsť napríklad konanie pravidelných, neformálnych rozhovorov so zamestnancami za účelom vybudovania dôvery a uistenia, že v prípade akýchkoľvek zdravotných zmien ich môžu slobodne komunikovať a pokiaľ to bude len trochu možné, získajú od zamestnávateľa/nadriadeného podporu. Tá môže prísť v rôznych formách: od poskytnutia možnosti pracovať z domu po jednoduché zabezpečenie ventilátoru do kancelárie pre skomfortnenie pracovného prostredia. 

Existuje tak nádej, že ženy s problematickým prechodom si už nebudú musieť vymýšľať falošné dôvody absencie v práci. Ak je aj vo Vašej firme skupina zamestnankýň vo veku približne 45 až 55 rokov, je viac ako vítané, aby ste iniciovali šírenie tejto osvety. To môžete urobiť či už prostredníctvom vlastných prostriedkov, alebo posunutím manuálov vytvorených CIPD.  

Na záver zostáva už len dodať, že zdravie je tou najdôležitejšou “vecou”, ktorú v našom živote máme. Preto by sme sa o ňom nemali báť otvorene rozprávať v akejkoľvek súvislosti, vrátane práce.