Prehýrená noc pred pracovným dňom – aké je to prísť do práce “s opicou”?

Azda každý z nás potrebuje z času na čas “povypustiť paru”. Pre zábavu spojenú s požívaním alkoholu je ideálnou voľbou piatkový alebo sobotný večer. Ten totiž zväčša býva nasledovaný voľným doobedím, počas ktorého sa človek dokáže, v prípade že to prehnal, z predošlej noci zotaviť. 

Čo ak sa však akcia či večierok koná počas pracovného týždňa, kedy je na druhý deň potrebné byť prítomný a produktívny v práci? Áno, je možné si zobrať pol dňa či deň voľno, niektorí to však risknú a prídu do práce “s opicou”.  Plnenie si pracovných povinností s pocitom žalúdka na vode či neznesiteľnou bolesťou hlavy môže byť oveľa náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Zároveň môže viesť aj k nepríjemným dôsledkom. 

Téma, o ktorej sa verejne príliš nehovorí, zaujala aj Delphi Behavioral Health Group. Tá sa rozhodla urobiť prieskum medzi vyše 1000 americkými zamestnancami. Cieľom bolo zistiť, ako sa tieto osoby vysporiadali s “opicou” počas pracovného dňa. 

Respondentom boli kladené rôzne otázky zamerané do viacerých okruhov. Tie, ako aj výsledky s nimi spojené Vám radi sprostredkujeme v nasledujúcich riadkoch:

Koľko dní voľna si zamestnanci brali kvôli “opici”?

Zamestnanci si v dôsledku nadmerného požitia alkoholu počas predošlej noci brali v priemere 2 dni voľna ročne. Toto číslo je však tvorené výraznými rozdielmi naprieč odvetviami: Najviac voľna v dôsledku “opice” priznávali zamestnanci z technickej oblasti (v priemere 8 dní ročne), zatiaľ čo najmenej zdravotníci, obchodníci a zamestnanci v štátnej správe (v priemere 1 deň ročne).

Trúfli si s touto “indispozíciou” prísť niekedy do práce?

Na otázku, či niekedy prišli do práce v takomto stave, odpovedalo kladne 75,2% opýtaných. Priemerný počet dní v práci s “opicou” bol 6 za rok

Z hľadiska pohlavia o niečo prevažovali muži (cca 80%), relatívne vysoké percento bolo zaznamenané aj u žien (70%

Autori prieskumu sa pozreli aj na rozdiely z hľadiska generácií. Najvyššie percento prítomnosti v práci s “opicou” vykazovali mileniáli (78%),  výrazne však nezaostávala ani najstaršia pracovná generácia baby boomers (71%), rovnako ako generácia X (70%).

Baby boomers: rok narodenia 19461964
Generácia X: rok narodenia 19641981;
Mileniáli: rok narodenia 19811994

Aj v tejto časti sa delila vzorka podľa priemyslu, v akom pracujú. Najväčšie percento zamestnancov, ktorí prišli do práce s opicou sa vyskytuje medzi právnikmi (94%), naopak najmenej bolo toto prítomné  u osôb z oblasti vzdelávania a školstva (64%).

Ako zamestnanci zvládli “opicu” v práci?

Časť respondentov, ktorá priznala prítomnosť v práci aj za takýchto okolností, bola dopytovaná ďalej. Prvá skupina otázok sa týkala ich samotného fungovania počas pracovnej doby. 

Zamestnanci v priemere uviedli, že počas týchto dní skutočne pracovali iba 5 z (minimálne) 8 pracovných hodín. Navyše, takmer polovica z nich (46%) úprimne priznala, že počas trápenia sa s “opicou” v práci iba predstierali, že vykonávajú pracovné činnosti

Približne rovnaké množstvo uviedlo, že museli významne častejšie odbiehať na toaletu, zhruba tretina priznala väčšie množstvo páuz či dlhší čas na obed. Minoritná, avšak nie zanedbateľná časť (cca 20%) uviedla aj dopriatie si poobedného šlofíka priamo v kancelárii. 

Stálo to zato?

Risk nemusí byť vždy zisk a prídenie do zamestnania v nie príliš adekvátnom a reprezentatívnom stave môže so sebou priniesť činy, ktoré sa môžu pretaviť do menej alebo viac závažných dôsledkov.

 Inými slovami, fyzické nepríjemnosti spojené so stavom “opice” nemusia byť to najhoršie, čo sa Vám za takýchto okolností môže prihodiť. Hoci najčastejšie uvádzaným dôsledkom je iba “nevinné” meškanie do práce (43%), relatívne veľké percentá opýtaných hovorili aj o významnejších následkoch pre zdravie či kariéru. Ako príklady možno uviesť vykonanie jednej alebo viacero chýb pri plnení úloh (39%), zmeškanie dôležitého deadline-u či meetingu (10%), privodenie si úrazu v práci (5%), strata klienta (4%) či v neposlednom rade prepustenie z práce (3%).

Opica v práci tak môže v konečnom dôsledku vyjsť jej nositeľa draho, pričom následky môžu ovplyvniť aj okolie. Ak sa s takýmto stavom ráno zobudíte, naším subjektívnym odporúčaním je radšej nepreceňovať svoje telo a pokiaľ je to čo i len trochu možné, dopriať si minimálne pol dňa voľna na regeneráciu. 

Veríme, že aj v dôsledku zistení uvedených v tomto článku si nabudúce pred dôležitým pracovným dňom lepšie rozmyslíte, či si ešte dáte pohárik vína či niečoho tvrdšieho 🙂 . V opačnom prípade môže byť nasledujúci deň pre Vás menšou či väčšou nočnou morou..