Virtuálna realita a výber zamestnancov

Virtuálna realita (VR), ako aj tzv. rozšírená realita (originálne augmented reality; AR) sú technologickým výdobytkom posledných rokov. Hoci pre mnohých ľudí tento pojem primárne značí spojenie s počítačovými hrami a zábavnými aktivitami, VR ako aj AR postupne nachádzajú využitie v množstve rôznych odvetví, počínajúc od vzdelávania cez použitie napríklad v terapii. No a v neposlednom rade si virtuálna a rozšírená realita našli pole pôsobnosti aj v oblasti, ktorá je nám všetkým blízka: v oblasti ľudských zdrojov a náboru ľudí. 

Virtuálna realita – ako sa dá využiť v procese výberu zamestnancov?

Viaceré firmy začali využívať VR a AR k tomu, aby obohatili zážitok a skúsenosť uchádzača. Podstatou použitia týchto prostriedkov je ukázať záujemcom o prácu niečo nevšedné, s čím sa nestretnú pri iných výberových procesoch či náborových kampaniach. Zároveň použitie VR a AR (nie len) v náborovej kampani automaticky dáva organizácii nálepku “moderná”, čím zvyšuje jej atraktívnosť v očiach primárne mileniálov. Toto všetko je predpokladom splnenia jedného z najpodstatnejších cieľov v dnešnom svete recruitingu: prílákania talentov do firmy.

Virtuálna realita (VR) je technológia simulujúca skutočnosť. Táto technológia vytvára veľmi realistickú ilúziu skutočného alebo fiktívneho sveta. Jej základom je snaha o čo najvernejšie digitálne zobrazenie priestorových modelov a scén, možnosť s nimi manipulovať a tvorba výseku reálneho sveta vrátane všetkých jeho zákonitostí a pravidiel. VR umožňuje virtuálny pohyb v 3D priestore a to všetko v reálnom čase. Stavia pri tom na základných postupoch z počítačovej grafiky.

Napriek tomu, že rozšírená realita (AR) možno na prvý dojem nepôsobí tak atraktívne ako VR, predstavuje taktiež veľmi užitočný nástroj použiteľný v mnohých odvetviach. Vo svojej podstate ide o priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého jednotlivé časti sú v digitálnej forme obohatené (najčastejšie v textovej alebo vizuálnej podobe) o dodatočné informácie relevantné k tomuto prostrediu. Ide tak o akési “obohatenie reality” ktoré sa deje v reálnom čase a v sémantickom kontexte s jednotlivými časťami daného prostredia. Nachádza sa na pomedzí skutočného a virtuálneho sveta. 

No a ako konkrétne sa dá VR a AR využiť v procese výberu zamestnancov? Portál LinkedIn uviedol zoznam 8 príkladov firiem, ktoré sa odvážili túto vymoženosť zapojiť do svojich kampaní a slávili s ňou úspech:

Jaguar Land Rover

Tento výrobca áut sa rozhodol pre náborovú kampaň prostredníctvom VR a AR realizovanú naozaj extravagantným spôsobom: za pomoci virtuálneho hudobného zoskupenia Gorillaz.  V spolupráci s touto kapelou tak Jaguar Land Rover uviedol na trh bezplatnú aplikáciu dostupnú ako prostredníctvom iTunes, tak aj Google Play, v ktorej sa mohli záujemcovia a potenciálni kandidáti zapojiť do rôznych programátorských úloh (konkrétne išlo o tzv. code-breaking games). Hry nielenže zatraktívnili spoločnosť v očiach ľudí, ktorí sa do nich zapojili, ale taktiež postihovali užitočné kompetencie potenciálnych uchádzačov: zvedavosť, vytrvalosť, schopnosť riešenia problémov a laterálne myslenie (myslenie zamerané na hľadanie netradičných, kreatívnych spôsobov riešenia problémov). Výsledok na seba nenechal dlho čakať: ľudia, ktorí si aplikáciu vyskúšali, ju hodnotili veľmi pozitívne, v čoho dôsledku vzrástol počet aktívnych uchádzačov o prácu vo firme. Na druhú stranu, ľudia, ktorým sa významne darilo v daných hrách, boli oslovovaní firmou priamo na spoluprácu. 

Jet.com

Online predajná platforma Jet.com patriaca The Walmart sa rozhodla v roku 2015 prilákať najväčšie talenty na trhu tým, že im ukáže, aké to u nich vo firme je. Perspektívni záujemcovia o pracovné miesta tak mali unikátnu možnosť nahliadnuť prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality nielen do pracovných priestorov (a tým pádom sa v nich akoby “naživo” ocitnúť) , ale aj do celkového chodu firmy, čím spoločnosť dala ľuďom šancu zažiť takmer na vlastnej koži (nielen) organizačnú kultúru. Bežný človek sa tak dokázal zúčastniť meetingu s CEO spoločnosti, vyskúšať si firemnú “happy hour” či vidieť, ako zamestnanci hrajú v oddychovej miestnosti rôzne hry.

Deutsche Bahn

Nemecká prepravná a logistická spoločnosť Deutsche Bahn sa borila s problémom starnutia svojich zamestnaneckých radov – drvivá väčšina zamestnancov totiž bola vo veku 50+. Úloha teda bola jasná: prilákať do spoločnosti mladších ľudí, ideálne aj čerstvých absolventov a mileniálov. Ale ako? Správnym riešením sa ukázalo nevšedné, inovatívne a zároveň hravé propagovanie spoločnosti a pozícií na pracovných veľtrhoch: prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality. Ľudia, ktorí sa pristavili pri vystavovateľskom mieste Deutsche Bahn si mohli  vyskúšať takmer autentické fungovanie na pozíciách ako vlakvedúci či elektrotechnik. Výsledok tejto iniciatívy sa dostavil takmer okamžite: Deutsche Bahn začalo na pracovných veľtrhoch získavať v priemere 10x viac životopisov ako predtým. Na druhú stranu, niektorí potenciálni záujemcovia boli týmto zážitkom odradení – jednoducho zistili, že by to nebolo nič pre nich. Na tento jav sa však dá pozrieť aj pozitívne: ľudia, ktorí nadobudli dojem, že by im takáto práca nevyhovovala, v podstate spoločnosti ušetrili zdroje. Ak by totiž prišli na to, že im charakter práce nevyhovuje až napríklad v skúšobnej dobe, bola by to nie len pre ľudské zdroje, ale pre celú firmu značná strata času a peňazí. Naopak, ľudia, ktorí sa na základe “živej” skúsenosti rozhodli o prácu uchádzať, mali oveľa jasnejšiu predstavu a očakávania ohľadom toho, čo by bolo ich pracovnou náplňou.

Britská armáda

Aj britská armáda sa rozhodla siahnuť v rámci svojich náborových kampaní po virtuálnej realite. Na rôznych podujatiach naprieč celou Britániou umožnila (nielen) potenciálnym kandidátom zapojiť sa prostredníctvom VR do rôznych misií a vyskúšať si riadenie tanku, zoskok padákom, lezenie po skalách či klasický bojový tréning. Náborová kampaň spojená s VR zase slávila značný úspech: záujem o prácu v tejto organizácii narástol až o 66%. Podobné výsledky sa dostavili aj u amerického námorníctva, ktoré sa rozhodli v rámci náboru zaviesť veľmi podobné aktivity.

Intuit

Táto softvérovo vývojárska spoločnosť vytvorila pre účely študentského veľtrhu na University of Washington  za pomoci svojich zamestnancov aplikáciu založenú na virtuálnej realite. V nej, podobne ako v niektorých predošlých spomínaných náborových projektoch sa mohli záujemcovia (v tomto prípade študenti) virtuálne poprechádzať po údajne impozantnom sídle firmy (nachádzajúcom sa v meste Mountain View, California).  To, že študentom sa tento inovatívny spôsob prezentovania firmy pozdával, sa odzrkadlilo aj na “Net promoter score” firmy, ktoré vďaka využitiu VR narástlo z -60 na +30.

General Mills

Významná americká potravinová spoločnosť General Mills sa odhodlala k niečomu podobnému ako spoločnosť Intuit a na kariérnom veľtrhu organizovanom na University of Minnesota prezentovala možnosť virtuálnej prehliadky po firemných priestoroch. Aj v tomto prípade firma dokázala týmto spôsobom uchádzačov zaujať a popri iných vystavovateľoch na veľtrhu sa tešila suverénne najväčšiemu záujmu. 

Commonwealth Bank of Australia 

Aj najväčšia austrálska banka sa rozhodla do svojich výberových a náborových stratégií zapojiť virtuálnu a rozšírenú realitu. Ako? Potenciálni záujemcovia o prácu si mali možnosť vyskúšať úlohy a projekty, ktoré sú každodennou pracovnou náplňou zamestnancov tejto banky. Prostredníctvom tejto skúsenosti tak bolo nielenže možné autenticky ukázať, aký je každodenný chlebíček zamestnancov; zároveň mala táto virtuálna kampaň benefity aj voči firme ako takej: umožnila im identifikovať šikovných ľudí schopných robiť kvalitné a múdre riešenia. 

Komplex hotelov Marriott

Posledným príkladom spoločnosti, ktorá sa rozhodla osviežiť svoj recruitový proces za pomoci VR a AR, je komplex hotelov Marriott. V tomto prípade došlo k vytvoreniu istej formy hry (prístupnej na Facebooku), ktorá umožňovala ľuďom nahliadnuť do dynamického, rýchlo sa meniaceho prostredia hotelovej kuchyne.  Táto hra, v ktorej si mohli ľudia budovať svoju vlastnú reštauráciu, starať sa o rozpočet, trénovať zamestnancov a mnohé iné veci sa približne za 2 týždne od svojho spustenia rozšírila medzi používateľov v približne 80 krajinách. Cieľom bolo prilákať ideálne mladých ľudí do pozícií súvisiacich s chodom práve reštauračnej časti fungovania hotelov.

Z uvedených príkladov je zrejmé, že každé jedno použitie virtuálnej a/alebo rozšírenej reality slávilo v istej forme úspech. Ich zaradenie do náborovej kampane ocení najmä najmladšia pracovná generácia, ktorú priťahujú originálne, neotrepané a svieže veci. Použitie takéhoto prvku v náborovej kampani dokáže ovplyvniť celkový dojem uchádzača o Vašej firme a zdvihnúť (najmä v očiach mileniálov) jej popularitu.  Aj keď by sa virtuálna realita stále dala považovať za relatívne finančne nákladnú záležitosť, príbehy jednotlivých spomenutých firiem poukazujú na to, že sa oplatí. Navyše, v dnešnej dobe je možné zaobstarať aj lacnejšie verzie v podobe “kartónikov” kompatibilných so smartfónmi, ktorých cena je doslova pár eur.

Aplikovali ste aj vy niekedy výberovú alebo rozšírenú realitu do výberového procesu? Ak áno, dajte nám vedieť ako to konkrétne vyzeralo a či ste podobne ako vyššie spomenuté spoločnosti zaznamenali pozitívne výsledky! No a ak sme Vás týmto článkom inšpirovali do najbližšej náborovej kampane, hor sa do toho!