Dobrý výber

Občasník Dobrý výber má za cieľ prinášať užitočné poznatky pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výberom zamestnancov. Články, ktoré v občasníku prinášame sú podložené vedeckými štúdiami ako i dlhoročnými skúsenosťami z terénu. Spájajú teóriu i prax tak, aby boli výstupy z odborných zdrojov zrozumiteľné a využiteľné pre každého.

Snažíme sa odlíšiť od podvodníkov a ich pofidérnych metód, preto v časopise nájdete napr. rubriku „Obludárium„, ktorá sa zameriava používanie nevalídnych a neobjektívych metód v procese výberu zamestnancov. Ponúkame rady na čo sa vo výberovom procese zamerať a čomu sa vyhnúť, a v jednotlivých číslach nájdete i popis rôznych kompetencií spolu s otázkami, ktoré by ich mali na výberovom pohovore preveriť. Naučíte sa niečo o osobnosti a o tom, ako súvisí s výkonom zamestnancov, a mnoho iných prínosných informácií, ktoré i Vám pomôžu urobiť dobrý výber. 

 

Jednotlivé čísla nájdete tu:

 

Dobrý výber 33

 

Dobrý výber 33

Dobrý výber 32

Dobrý výber 31

Dobrý výber 30

Dobrý výber 29

Dobrý výber 28

Dobrý výber 27

Dobrý výber 26

Dobrý výber 25

Dobrý výber 24

Dobrý výber 23

Dobrý výber 22

Dobrý výber 21

Dobrý výber 20 

Dobrý výber 19

Špeciálna príloha č. 1

Dobrý výber 18

Dobrý výber 17

Dobrý výber 16

Dobrý výber 15

Dobrý výber 14

Dobrý výber 13

Dobrý výber 12

Dobrý výber 11

Dobrý výber 10

Dobrý výber 9

Dobrý výber 8

Dobrý výber 7

Dobrý výber 6

Dobrý výber 5

Dobrý výber 4

Dobrý výber 3

Dobrý výber 2

Dobrý výber 1