Asynchrónne interview

Jednou z noviniek, ktoré sa začínajú viac a viac presadzovať medzi metódami výberu zamestnancov, je asynchrónne video interview, teda postup umožňujúci v podstate hromadný zber odpovedí od veľkého množstva uchádzačov na rovnaké vopred…