Generácia Z

Hovorí sa o nich všeličo – leniví, narcistickí, nelojálni. Najmladšia generácia narodená po roku 1995 čoskoro zaplaví trh práce. A, verte či nie, zaznamenali sa rozdiely medzi nimi a predchádzajúcou,…

Generácia Y

Minule sme sa Vám snažili priblížiť, čím sa líšia tri rôzne generácie, s ktorými sa v súčasnosti na pracovnom trhu najviac stretávame. Dnes nadviažeme na minulý krátky súhrn a budeme…

Talent manažment

Pojem talent manažment sa v poslednom období skloňuje stále častejšie a častejšie. Niet komu čo zazlievať, keďže v konkurenčnom prostredí mnohých organizácií závisí ich efektivita práve od kvalitného ľudského kapitálu.…

Psychologická zmluva

V poslednej dobe, dobe obrovskej konkurencie, neustále vstupuje do popredia otázka lojality a oddanosti zamestnancov. Chápanie týchto dvoch pojmov nie je explicitne ukotvené v pracovnom kontrakte, ani v inom záväznom…